52

SNAKE ručna pajalica

SNAKE ručna pajalica – polipropilenski fleksibilni/savitljivi nosač 40 cm, koji se pože savijati po želji

SNAKE ručna pajalica – polipropilenski fleksibilni/savitljivi nosač 60 cm, koji se pože savijati po želji