109

Plastični brisač za podove, sa crnom gumom

Plastični plavi brisač za podove 35 cm, sa crnom gumom

Plastični plavi brisač za podove 45 cm, sa crnom gumom

Plastični plavi brisač za podove 55 cm, sa crnom gumom

Plastični plavi brisač za podove 75 cm, sa crnom gumom