55

Mikrofiber navlaka za pajalice SNAKE i SPILLO

Mikrofiber bela navlaka 40 cm za pajalice SNAKE i SPILLO, sa omčastim vlaknima sa jedne i kratkim vlaknima sa druge strane

Mikrofiber bela navlaka 60 cm za pajalice SNAKE i SPILLO, sa omčastim vlaknima sa jedne i kratkim vlaknima sa druge strane