69

Metalni đubrovnik

Metalni đubrovnik sa drškom