49

Četvrtasta plastična tabla za konusno sigurnosno obeležje

Četvrtasta plastična tabla za konusno sigurnosno obeležje “CAUTION WET FLOOR”