45

Aluminijumski teleskopski štap

Aluminijumski teleskopski štap 97-184 cm, sa anatomskim plavim rukohvatom

Aluminijumski teleskopski štap 97-184 cm, sa anatomskim sivim rukohvatom