85

Aluminijumski teleskopski štap

Aluminijumski štap 1,25 m

Aluminijumski teleskopski štap 2 x 1,25 m

Aluminijumski teleskopski štap 2 x 1,50 m

Aluminijumski teleskopski štap 2 x 2,00 m

Aluminijumski teleskopski štap 2 x 3,00 m

Aluminijumski teleskopski štap 3 x 1,00 m

Aluminijumski teleskopski štap 3 x 1,50 m

Aluminijumski teleskopski štap 3 x 2,00 m

Aluminijumski teleskopski štap 3 x 3,00 m

Aluminijumski teleskopski štap 4 + 4 + 3 m