Uklanjanje grafita

  • REMOGRAF

    REMOGRAF je tečno sredstvo za uklanjanje grafita sa površina slabe poroznosti, kao što su metali, plastika, keramika i uopšte svih…